ഇന്ത്യയുടെ ദീര്‍ഘ ദൂര ആണവ മിസൈല്‍ പരീക്ഷണം വിജയകരം

വിശാഖപട്ടണം: ഇന്ത്യയുടെ ദീര്‍ഘ ദൂര ആണവ മിസൈല്‍ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. 3500 കിലോമീറ്റര്‍ റേഞ്ചുള്ള കെ4 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്.

ആന്ധ്രാ തീരത്തുനിന്നായിരുന്നു പരീക്ഷണം. ഡിആര്‍ഡിഒ ആണ് മിസൈല്‍ വികസിപ്പിച്ചത്.ഐഎന്‍എസ് അരിഹന്ത് ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പലിലാണ് മിസൈല്‍ ഉപയോഗിക്കുക.

Top