സുസ്ഥിരതയില്‍ ഇന്ത്യ 77-ാം സ്ഥാനത്ത് കുട്ടികളുടെ അഭിവൃദ്ധി സൂചികയില്‍ 131

ക്യരാഷ്ട്രസഭ തയ്യാറാക്കിയ സുസ്ഥിരസൂചികയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് 77-ാം സ്ഥാനം. പ്രതിശീര്‍ഷ കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനം, ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് എന്നിവ ആധാരമാക്കിയാണ് സഭ സൂചിക തയ്യാറാക്കിയത്. അതേസമയം, കുട്ടികളുടെ അതിജീവനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അഭിവൃദ്ധി സൂചികയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 131-ാമതാണ്. ലാന്‍സെറ്റ് മെഡിക്കല്‍ ജേണലിലാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

180 രാജ്യങ്ങളിലെ കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ച് സൂചിക തയ്യാറാക്കിയത് ലോകാരോഗ്യസംഘടനയും യുണിസെഫും നിയോഗിച്ച 40 പേരുടെ സംഘമാണ്. കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളില്‍ വിദഗ്ധരായ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 180 രാജ്യങ്ങളിലെ യുവാക്കള്‍ക്ക് അതിജീവിക്കാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വിലയിരുത്തി.

പ്രസവത്തോടെയുണ്ടാവുന്ന മരണം കുറയ്ക്കല്‍, മാതൃ-ശിശു ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളുടെ ലഭ്യത, അഞ്ചു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അതിജീവനം, ആത്മഹത്യ, വളര്‍ച്ച, പോഷകഹാരലഭ്യത,അടിസ്ഥാന ശുചിത്വം, പ്രത്യുത്പാദന സ്വാതന്ത്ര്യം, വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങള്‍, അക്രമത്തില്‍നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ,കടുത്ത ദാരിദ്ര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ,എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അഭിവൃദ്ധി സൂചിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അതിജീവനം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, പോഷകാഹാരം എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ നോര്‍വെയാണ് മുന്നില്‍. ഈ പട്ടികയില്‍ ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളത് മധ്യ ആഫ്രിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്, ഛാഡ്, സൊമാലിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ്.

എന്നാല്‍, പ്രതിശീര്‍ഷ കാര്‍ബണ്‍ ബഹിര്‍ഗമനത്തില്‍ നോര്‍വെ (156), ദക്ഷിണകൊറിയ (166), നെതര്‍ലാന്‍ഡ് (160) എന്നിവ ഏറെ പിറകിലാണ്.

Top