ഇനിയാണ് ‘കളി’ സൂപ്പർ ശക്തിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം

ന്ത്യന്‍ മണ്ണിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങിയ റഫേല്‍ കരുത്ത്, സൈന്യത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം. ഇപ്പോള്‍ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ചങ്കിടിക്കുന്നത് പാക്കിസ്ഥാനും ചൈനക്കുമായിരിക്കും.

Top