മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും ; കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേയില്‍ വിവിധ ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി

തിരുവനന്തപുരം: മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും തുടര്‍ന്ന് കൊങ്കണ്‍ റെയില്‍വേയില്‍ വിവിധ ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി.

റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകള്‍:

തിരുവനന്തപുരം – ലോകമാന്യ തിലക് നേത്രാവതി പ്രതിദിന സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനും ലോകമാന്യ തിലക് – തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി പ്രതിദിന സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിനും ആഗസ്ത് 09 മുതല്‍ 20 വരെ പൂര്‍ണമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ന്യൂഡല്‍ഹി – തിരുവനന്തപുരം രാജധാനി സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍ ആഗസ്ത് 09, 11, 12, 16, 18 തീയതികളിലും തിരുവനന്തപുരം – ന്യൂഡല്‍ഹി രാജധാനി സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍ ആഗസ്ത് 11, 13, 14, 18, 20 തീയതികളിലും പൂര്‍ണമായും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എറണാകുളം – ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീന്‍ മംഗള പ്രതിദിന സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍ ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീന്‍ – എറണാകുളം ഖി. മംഗള പ്രതിദിന സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍, ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീന്‍ – എറണാകുളം ദുരന്തോ പ്രതിവാര സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍, എറണാകുളം – ഖി. ഹസ്രത്ത് നിസാമുദ്ദീന്‍ ദുരന്തോ സ്പെഷ്യല്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസുകള്‍ ആഗസ്ത് 09 മുതല്‍ 20 വരെ പന്‍വേല്‍ പുനെ വഴി തിരിച്ചുവിടുന്നതായിരിക്കും.

Top