പിഎഫ്ഐ ഹർത്താൽ അക്രമം: ഇന്ന് 233 അറസ്റ്റ്, ഇതുവരെ 2042 അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം:  ഹർത്താൽ ദിനത്തിലെ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻറെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇന്ന് 233 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിലായി. ഇതോടെ ആകെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 2042 ആയി. ഇതുവരെ 349 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം എന്ന ക്രമത്തിൽ.
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി -25, 62, തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ – 25, 154
കൊല്ലം സിറ്റി – 27, 196, കൊല്ലം റൂറൽ – 15, 115
പത്തനംതിട്ട -18, 137, ആലപ്പുഴ -16, 92
കോട്ടയം – 27, 410, ഇടുക്കി – 4, 36
എറണാകുളം സിറ്റി -8, 69, എറണാകുളം റൂറൽ – 17, 47
തൃശൂർ സിറ്റി – 11, 19, തൃശൂർ റൂറൽ – 21, 21
പാലക്കാട് – 7, 89, മലപ്പുറം – 34, 172
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 18, 70, കോഴിക്കോട് റൂറൽ – 29, 89
വയനാട് – 6, 115, കണ്ണൂർ സിറ്റി -26, 70
കണ്ണൂർ റൂറൽ – 9, 26, കാസർഗോഡ് – 6, 53

Top