മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ 320 രൂപയുടെ വര്‍ധന; സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില വീണ്ടും വർധിച്ചു. 120 രൂപ വർധിച്ച് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില 41,400 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 15 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. 5175 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില.

കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ടിന് 42,880 രൂപയായി ഉയർന്ന് റെക്കോർഡ് കുറിച്ച സ്വർണവില പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇടിയുന്നതാണ് കണ്ടത്. 27ന് 41,080 രൂപയിലേക്ക് വരെ താഴ്ന്ന സ്വർണവില വീണ്ടും തിരിച്ചുകയറുകയാണ്. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസമാണ് സ്വർണ വില ഉയർന്നത്.

Top