സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇടിവ്

gold rate

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വീണ്ടും കുറവ്. ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 37840 രൂപയാണ് വില. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തില്‍ നിന്നും പവന് 240 രൂപയാണ് കുറവ്. ഒരു ഗ്രാമിന് 4730 രൂപയാണ് വില. രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞതാണ് കാരണം. ഔണ്‍സിന് 1,879.08 ഡോളറില്‍ ആണ് ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ വില. ഇന്നലെ ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് 38,080 രൂപയും ഒരു ഗ്രാമിന് 4,760 രൂപയുമായിരുന്നു വില.

കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പവന് 400 രൂപയുടെ വര്‍ധന ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നലെ 80 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 27നാണ് സ്വര്‍ണ വില ഒക്ടോബറിലെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍ എത്തിയത്. അതേസമയം സെപ്റ്റംബറില്‍ സ്വര്‍ണ വില പവന് 440 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

Top