സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കുറവ് ; പവന് 25,760 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

gold

കൊച്ചി : സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് ഇന്ന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ് 25,760 രൂപയായി. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ കുറഞ്ഞ് 3,220 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

ഇന്നലെ പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ച് പവന് 25,840 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 3220 രൂപയിലുമായിരുന്നു വ്യാപാരം നടന്നത്.

Top