സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല; ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍

കൊച്ചി: തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ മാറ്റമില്ല. 38,680 രൂപയാണ് ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില.

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിലയിലാണ് സ്വര്‍ണവില.

4835 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. ഈ മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ 38000 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില. പിന്നീട് ഘട്ടം ഘട്ടമായി വില ഉയരുന്നതാണ് കണ്ടത്. രണ്ടാഴ്ചക്കിടെ ഏകദേശം 680 രൂപയാണ് വര്‍ധിച്ചത്.

Top