സ്വര്‍ണവില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; പവന് 23720 രൂപ

gold rate

തിരുവനന്തപുരം: സ്വര്‍ണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. പവന് 120 രൂപ കൂടി 23720 രൂപയിലാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 2965രൂപയാണ് വില.

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന വില 23,920 രൂപയായിരുന്നു.

Top