സ്വര്‍ണവില പവന് 24,800 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ വിപണി മുന്നേറുന്നു. ബുധനാഴ്ച പവന് 120 രൂപ താഴ്ന്ന ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ ഇന്ന് വില മാറാതെ നില്‍ക്കുന്നത്.

പവന് 24,800 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 3,100 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്.

Top