സ്വർണ വിലയിൽ ഇടിവ് ; ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക്

gold

കൊച്ചി: സ്വർണ വില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു.

പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വർണ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്.

21,920 രൂപയാണ് പവന്‍റെ വില. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ താഴ്ന്ന് 2,740 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്.

Top