സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു ; പവന് 21,240 രൂപയിൽ വ്യപാരം നടക്കുന്നു

gold

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയിൽ ഇടിവ്.

സ്വര്‍ണം പവന് 160 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ വ്യാഴാഴ്ച പവന് 80 രൂപ വര്‍ധിച്ചിരുന്നു.

21,240 രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 20 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,655 രൂപയിലെത്തി.

Top