സ്വര്‍ണ വില കുറഞ്ഞു ; പവന് 24,920 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

gold

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 240 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. 24,920 രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 30 രൂപ താഴ്ന്ന് 3,115 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

പത്ത് ദിവസമായി 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലായിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില. ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ റിക്കോര്‍ഡ് ഭേദിച്ച് 25,680 രൂപയിലെത്തിയിരുന്നു.

Top