സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല ; പവന് 36520 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല. ശനിയാഴ്ച പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞ ശേഷം വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല.

പവന് 36,520 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 4,565 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. സര്‍വകാല റിക്കോര്‍ഡ് വിലയില്‍ നിന്നാണ് ശനിയാഴ്ച പവന് 80 രൂപയുടെ കുറവുണ്ടായത്.

Top