സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്; പവന് 25,920 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. 240 രൂപ വര്‍ദ്ധിച്ച് പവന് 25,920 രൂപയിലും, ഗ്രാമിന് 3240 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

ഇന്നലത്തെ വില പവന് 25680 രൂപയായിരുന്നു. ഗ്രാമിന് 3210 രൂപയും

Top