സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്; പവന് 25,920 രൂപ

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ദ്ധനവ്. 160 രൂപ വര്‍ധിച്ച് പവന് 25,920 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്.

ഗ്രാമിന് 20 രൂപ വര്‍ധിച്ച് 3,240 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

Top