സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് നേരിയ കുറവ് ; പവന് 36,520 രൂപയില്‍ വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നു

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പവന് 80 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. പവന് 36,520 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് 10 രൂപ താഴ്ന്ന് 4,565 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

പവന് റിക്കോര്‍ഡ് വിലയായ 36,600 രൂപയില്‍ നിന്നാണ് ഇന്ന് വിലയിടിവുണ്ടായത്.

Top