സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു; പവന് 28,200 രൂപ

തിരുവന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വര്‍ണവില കുറഞ്ഞു. പവന് 160 രൂപ കുറഞ്ഞ് 28,200 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇരുപത് രൂപ കുറഞ്ഞ് ഗ്രമിന് 3,525 രൂപയുമാണ് വില.

ഇന്നലെ ഗ്രാമിന് 3,545 രൂപയും പവന് 28,360 രൂപയുമായിരുന്നു സ്വര്‍ണവില. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ സ്വര്‍ണത്തിന് ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് 1,455.79 ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

Top