സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ്; പവന് 80 രൂപ കുറഞ്ഞു

സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്. പവന് 80 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപയുമാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം പവന് 37,160 രൂപയായി. ഒരുഗ്രാം സ്വർണത്തിന് 4,645 രൂപയാണ് പുതുക്കിയ വില.

രണ്ട് ദിവസമായി സ്വർണവില ഇടിവ് നേരിടുകയാണ്. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 45 രൂപ കുറഞ്ഞു. പവന് 360 രൂപയാണ് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഇടിഞ്ഞത്. സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളിയുടെ വിലയിൽ നിലവിൽ മാറ്റമില്ല.ഈ മാസം ഒന്നിന് 38,280 രൂപയായിരുന്നു ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില. ജൂലൈ അഞ്ചിന് സ്വർണവില ഉയർന്ന് ഗ്രാമിന് 4,810 രൂപ വരെ എത്തിയിരുന്നു.

Top