എസ്.പിക്കെതിരായ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ നടപടി തെറ്റ് (വീഡിയോ കാണാം)

മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ പൊലീസിനും ഉണ്ടെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. യതീഷ് ചന്ദ്രക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് ഏകപക്ഷീയം

Top