ഹിമാചലിലും ബിജെപി അധികാരത്തിൽ എന്ന് പ്രവചിച്ച് എക്സിറ്റ് പോൾ; കോൺഗ്രസിനും നേരിയ സാധ്യത

ദില്ലി; നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ബിജെപി അധികാരം നിലനിര്‍ത്തുമെന്ന പ്രവചനവുമായി എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ. കോൺഗ്രസിനും നേരിയ സാധ്യതെയെന്ന് പ്രവചിച്ച എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളും ഉണ്ട്. 68 അംഗ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭാ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിനായി വേണ്ടത് 35 സീറ്റുകളാണ്.

ഇന്ത്യ ടുഡേ ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ

ബിജെപി – 24 -34
കോണ്‍ഗ്രസ് – 30-40
ആം ആദ്മി – 0 – 0
മറ്റുള്ളവര്‍ – 4-8

ഇന്ത്യ ടിവി/മാട്രിസ്

ബിജെപി – 35-40
കോണ്‍ഗ്രസ് – 26-31
ആം ആദ്മി – 0
മറ്റുള്ളവര്‍ – 00

ന്യൂസ് എക്സ്/ജൻകീ ബാത്ത്

ബിജെപി – 32-40
കോണ്‍ഗ്രസ് – 27-34
ആം ആദ്മി – 0 – 0
മറ്റുള്ളവര്‍ – 02-01

ഇടിജി – ടിഎൻഎൻ

ബിജെപി – 38
കോണ്‍ഗ്രസ് – 28
ആം ആദ്മി – 0
മറ്റുള്ളവര്‍ – 02

റിപ്പബ്ളിക് ടിവി – പി മാര്‍ക്യൂ

ബിജെപി – 34-39
കോണ്‍ഗ്രസ് – 28-33
ആം ആദ്മി – 00 -01
മറ്റുള്ളവര്‍ – 00

Top