സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം; നിയമനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ ഗൂഗിൾ

സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഈ വർഷം നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന നിയമനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മന്ദഗതിയിലാക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഗൂഗിൾ. ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സുന്ദർ പിച്ചൈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയച്ച ഇമെയിലിൽ ആണ് നിയമനങ്ങൾ പതുക്കെയാക്കാനുള്ള നിർദേശം ഉള്ളതെന്ന് ബ്ലൂബെർഗ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് മുന്നേറാൻ താരതമ്യേന ഗൂഗിളിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പത്ത് വർഷത്തിന് മുൻപാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഗൂഗിൾ അവസാനമായി നിയമനം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഗൂഗിളിന്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ ആൽഫബെറ്റ്, മാർച്ച് 31 വരെ ഏകദേശം 164,000 ആളുകൾക്ക് ജോലി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നതും ഓർക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

Top