രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞു; ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില ഉയര്‍ന്നു

തിരുവനന്തപുരം: ഏപില്‍ മാസത്തെ രാജ്യത്തെ മൊത്ത വില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള പണപ്പെരുപ്പം 3.07 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. വില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള പണപ്പെരുപ്പം മാര്‍ച്ചില്‍ 3.18 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇന്ധന വിലയില്‍ ഏപ്രിലില്‍ മാസത്തിലുണ്ടായ ഇടിവാണ് പണപ്പെരുപ്പം കുറയാന്‍ കാരണം.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ മൊത്ത വില സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള പണപ്പെരുപ്പം 3.62 ശതമാനമായിരുന്നു. പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളുടെ വിലയില്‍ വന്‍ തോതില്‍ വര്‍ധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 7.37 ശതമാനമായാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വില ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷ്യ വിലക്കയറ്റത്തിന് പ്രാധാന കാരണം പച്ചക്കറി വില 40.65 ശതമാനം വര്‍ധിച്ചതാണ്‌.

ഇന്ധനം – ഊര്‍ജ വിലക്കയറ്റം ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ 5.41 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 3.84 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. ചില്ലറ വിലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുളള റീട്ടെയ്ല്‍ പണപ്പെരുപ്പം ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ആറ് മാസത്തെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കിലാണിപ്പോള്‍. ഏപ്രിലിലെ റീട്ടെയില്‍ പണപ്പെരുപ്പം 2.92 ശതമാനമാണ്.

Top