ചുവപ്പ് കോട്ട തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സി.പി.എം . . .

ഴിഞ്ഞ ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് അട്ടിമറി വിജയം നേടിയ രമ്യ ഹരിദാസിന് ഇത്തവണ വിജയം ആവർത്തിക്കുക എളുപ്പമാകില്ല. സർവ്വ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സി.പി.എം നടത്താൻ പോകുന്നത്. (വീഡിയോ കാണുക)

Top