മുനീറിന് ഒരു ‘ചുക്കും’ അറിയില്ല, സി.എച്ചിനെ പറയിപ്പിക്കും

കൽ ആർ.എസ്.എസുമായി തല്ലുകൂടി, രാത്രി പാലൂട്ടി ഉറങ്ങുന്നവരാണ് സി.പി.എമ്മുകാർ എന്നാണ്, മുസ്ലീംലീഗ് നേതാവ് എം.കെ മുനീർ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വസ്തുതക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രതികരണമാണിത്. (വീഡിയോ കാണുക)

Top