സി.പി.എം സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയെ ഉറ്റുനോക്കി യു.ഡി.എഫ് സംഘടനകൾ !

പുറത്തിറങ്ങിയ എല്ലാ സർവേകളും പ്രവചിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷ തരംഗം, പ്രതിപക്ഷ ക്യാംപ് വലിയ ആശങ്കയിൽ, സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിലും യുവത്വത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ സി.പി.എം, എസ്.എഫ്.ഐ – ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാക്കൾ മത്സരിക്കും ! (വീഡിയോ കാണുക)

Top