കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ എംഎൽഎയ്ക്ക് കൊവിഡ്

കൊട്ടാരക്കര: കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ എംഎൽഎയ്ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊട്ടാരക്കരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Top