മോദിക്ക് രാഷ്ട്രീയ ‘വെല്ലുവിളിയായും ‘ കോവിഡ് . . . !

കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ, കേന്ദ്രത്തിന് പിഴച്ചെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം.രാഷ്ട്രീയമായ തിരിച്ചടിക്ക് സാധ്യതയെന്നും വിലയിരുത്തൽ.(വീഡിയോ കാണുക)

Top