മരണത്തെ ‘മാടിവിളിക്കുന്ന’ മനുഷ്യരെ സൂക്ഷിക്കുക ! (വീഡിയോ കാണാം)

കൊറോണ വൈറസിനെ വെല്ലുന്ന വൈറസ് ബാധിച്ച ചിലർ ഈ ലോകത്തുണ്ട്, നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഉണ്ട്, ഈ വൈറസുകളെയാണ് ആദ്യം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്.

Top