കോൺഗ്രസ്സ് കോട്ടയിൽ ഇത്തവണ ചെങ്കൊടി പാറുമോ ?

കെ.വി തോമസ് എതിരായാൽ, എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെയും സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും യു.ഡി.എഫ് വിജയ സാധ്യതയെ അത് ബാധിച്ചേക്കും. ഇടതിന് പുതിയ പ്രതീക്ഷ.(വീഡിയോ കാണുക)

Top