ചൈന – ഇറാൻ കൂട്ട് കെട്ടിൽ ഭയന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ ! !

ചൈന – ഇറാൻ സഹകരണത്തിൽ ഭയന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ.നിലപാട് കടുപ്പിച്ച് സൗദി അറേബ്യയും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനെ കൈവിട്ടാൽ . . .

Top