നാലു കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍

തിരുവനന്തപുരം: വിജയദശമി ദിനത്തില്‍ നാലു കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാരംഭം കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. നേഹ, നിയ, കനി, ഫിദല്‍ എന്നീ കുട്ടികള്‍ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചത്. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കുവച്ചു.

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്ന് ദീര്‍ഘകാലം അടച്ചിട്ട വിദ്യാലയങ്ങള്‍ കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണെന്ന് ഇതോടൊപ്പമുള്ള കുറിപ്പില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സൂചിപ്പിച്ചു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനും നാടിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്താനും ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കാമെന്നും വിജയദശമി ആശംസകള്‍ക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുറിപ്പ്

അറിവാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തനമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇന്ന് വിദ്യാരംഭ ദിനത്തില്‍ നിരവധി കുഞ്ഞുങ്ങളാണു അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് ആദ്യ ചുവടു വയ്ക്കുന്നത്.

ഇന്ന് നേഹ, നിയ, കനി, ഫിദല്‍ എന്നീ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഴുത്തിനിരുത്തി. കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടര്‍ന്ന് ദീര്‍ഘകാലം അടച്ചിട്ട വിദ്യാലയങ്ങള്‍ കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തുറന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നതും സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കായി ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കാനും നാടിന്റെ ശോഭനമായ ഭാവി ഉറപ്പുവരുത്താനും ഒരുമിച്ച് നില്‍ക്കാം. എല്ലാവര്‍ക്കും മഹാനവമി – വിജയദശമി ആശംസകള്‍ നേരുന്നു.

 

Top