ചതിച്ചത് അമേരിക്ക ,അഫ്ഗാനിൽ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളുമായി ഇന്ത്യ !

അമേരിക്ക പേടിച്ച് ഓടിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ഇന്ത്യ, താലിബാൻ കശ്മീരിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആക്രമിക്കും.(വീഡിയോ കാണുക)

Top