റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി

വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി. ജി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിലെ ധനമന്ത്രിമാരുടെയും കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഗവര്‍ണര്‍മാരുടെയും സമ്മേളനത്തിനു മുന്നോടിയായി പുറത്തിറക്കിയ കുറിപ്പിലാണ് ഐഎംഎഫ് ഇതു സംബന്ധിച്ച ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി
September 19, 2014 5:05 am

വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്കുകള്‍ ഉയര്‍ത്തണമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി. ജി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളിലെ ധനമന്ത്രിമാരുടെയും കേന്ദ്ര

Page 1048 of 1048 1 1,045 1,046 1,047 1,048