സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്ന് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു; പെട്രോളിന് 77.51 രൂപ

petrol

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്ന് കുറഞ്ഞു. പെട്രോളിന് 15 പൈസയും ഡീസലിന് 14 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്.

കൊച്ചിയില്‍ പെട്രോള്‍ വില ലിറ്ററിന് 77.51 രൂപ ആണ്. ഡീസല്‍ വില 72.72 രൂപയുമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോള്‍ വില 78.95 രൂപയും ഡീസല്‍ വില 74.06 രൂപയുമാണ്.

ഇന്നലെ കൊച്ചിയില്‍ പെട്രോള്‍ വില ലിറ്ററിന് 77.66 രൂപയും ഡീസലിന് 72.86 രൂപയുമായിരുന്നു.

Top