സ്വര്‍ണ വില മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു; പവന് 30,320 രൂപ

കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ വില ഇന്ന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഇന്നലെ പവന് 160 രൂപയുടെ വര്‍ധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. പവന് 30,320 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 3,790 രൂപയിലുമാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്.

രണ്ടു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയില്‍ ഇന്നലെ വില വര്‍ധനവുണ്ടായത്. ബുധനാഴ്ച പവന് 30,160 രൂപയിലും ഗ്രാമിന് 3,770 രൂപയിലുമാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിച്ചിരുന്നത്.

Top