കേരള പൊലീസ് പിടിമുറുക്കിയാൽ, ബി.ജെ.പി ദേശീയ നേതൃത്വവും ‘പെടും’

കുരുക്കിലാക്കാൻ നോക്കിയവരെ കുരുക്കാൻ , ഒന്നാന്തരം ഒരായുധമാണിപ്പോൾ കേരള പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കള്ളപ്പണ ഇടപാടിൽ പിടിമുറുക്കിയാൽ, ബി.ജെ.പി ദേശീയ നേതൃത്വവും വെട്ടിലാകും.(വീഡിയോ കാണുക)

Top