അപകട മരണത്തെ കൊലപാതകമാക്കിയവർ ഇളിഭ്യരായി (വീഡിയോ കാണാം)

യലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്ക്കറിന്റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ചവർക്ക് തിരിച്ചടി. മുതലെടുപ്പിന് ശ്രമിച്ച ബന്ധുക്കൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇനി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ?

Top