ആര്യാടന്റെ പിൻഗാമിയാകാൻ അനിൽകുമാറിൻ്റെ കരുനീക്കം !

വണ്ടൂരിൽ ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷം നടത്തിയത് വലിയ മുന്നേറ്റം, ആഞ്ഞുപിടിച്ചാൽ വണ്ടൂർ ഉൾപ്പെടെ, അടുത്ത വട്ടം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ സി.പി.എം .(വീഡിയോ കാണുക)

Top