പ്രീ പെയ്ഡ് പ്ലാനുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഡാറ്റയും സംസാരസമയവും അനുവദിച്ച് എയര്‍ടെല്‍

നിലവിലുള്ള പ്രീ പെയ്ഡ് പ്ലാനുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഡാറ്റയും സംസാരസമയവും അനുവദിച്ച് എയര്‍ടെല്‍. 98 രൂപ പ്ലാനില്‍ 6 ജി.ബിയാണ് ഡാറ്റ ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇനിമുതല്‍ 12 ജി.ബി ലഭിക്കും. അതേസമയം, കാലാവധി 28 ദിവസംതന്നെ തുടരും.

ഡാറ്റ വര്‍ധിപ്പിച്ചതോടെ ജിയോയുമായുള്ള മത്സരത്തിനാണ് വഴിതുറന്നിരിക്കുന്നത്. 101 രൂപയ്ക്കാണ് ജിയോ നിലവില്‍ 12 ജി.ബി ഡാറ്റ നല്‍കുന്നത്. നിലവിലുള്ള പ്ലാനിന്റെ കാലവധിയാണ് ജിയോ നില്‍കുന്നത്. എയര്‍ടെലാകട്ടെ 98 രൂപയ്ക്ക് 28 ദിവസത്തെ കാലാവധികൂടി നല്‍കുന്നുണ്ട്.

വിവിധ ടോക്ക്‌ടൈം പ്ലാനുകളില്‍ അധിക സംസാര സമയവും എയര്‍ടെല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 500 രൂപ ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ 480 രൂപയുടെ സംസാരസമയമാണ് ലഭിക്കുക. നേരത്തെ 423.73 രൂപയുടെ സംസാര സമയമാണ് നല്‍കിയിരുന്നത്. 1000 രൂപ ചാര്‍ജ് ചെയ്താല്‍ 960 രൂപയുടെ സംസാര സമയവും ഇനി ലഭിക്കും.

Top