റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ അഴിമതി പരാതികള്‍ അറിയിക്കാന്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍

തിരുവനന്തപുരം: റവന്യൂ വകുപ്പില്‍ അഴിമതി അറിയിക്കാന്‍ ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പര്‍ (1800 425 5255) ഇന്നു മുതല്‍. അഴിമതി, കൈക്കൂലി വിവരങ്ങള്‍ പരാതിക്കാരുടെ പേരും വിലാസവും വെളിപ്പെടുത്താതെ കൈമാറുന്നതിനായാണ് ടോള്‍ഫ്രീ നമ്പര്‍ നടപ്പാക്കുന്നത്. റവന്യൂ വകുപ്പിലെ അഴിമതി തടയുന്നതിന് സമഗ്ര നടപടികള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ സംവിധാനം.

1800 425 5255 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറില്‍ കൈക്കൂലി, അഴിമതി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ അറിയിക്കാം. പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില്‍ രാവിലെ 10 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ പരാതികള്‍ അറിയിച്ച് വിളിക്കാം. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറില്‍ വിളിക്കുമ്പോള്‍ വോയ്‌സ് ഇന്ററാക്ടീവ് നിര്‍ദേശ പ്രകാരം സീറോ ഡയല്‍ ചെയ്താല്‍ റവന്യു വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.1 ഡയല്‍ ചെയ്താല്‍ സംശയ നിവാരണം നടത്താം. 2 ഡയല്‍ ചെയ്ത് അഴിമതി സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം.

അഴിമതി പരാതികള്‍ അറിയിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേക ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലും ഉടന്‍ നിലവില്‍ വരും. അഴിമതി സംബന്ധിച്ച പരാതികള്‍ പ്രത്യേകമായി രേഖപ്പെടുത്തി പരിശോധനയ്ക്കും നടപടിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൈമാറും.

Top