വിദേശ നാണയ ശേഖരത്തില്‍ ഇടിവ്

മുംബൈ: രൂപയുടെ മൂല്യത്തിന് സ്ഥിരത നല്‍കാനായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് വന്‍തോതില്‍ ഡോളര്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനാല്‍ വിദേശ നാണയ ശേഖരത്തില്‍ ഇടിവ് തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞആഴ്ച 161 കോടി ഡോളര്‍ കുറഞ്ഞ് വിദേശ നാണയ ശേഖരം 31,569.7 കോടി ഡോളറിലെത്തി. ഈമാസം ആദ്യപാദത്തില്‍ 132 കോടി ഡോളറിന്റെ ഇടിവ് നേരിട്ടിരുന്നു.

പോയവാരം വിദേശ നാണയ ആസ്തി 159.9 കോടി ഡോളര്‍ കുറഞ്ഞ് 28,876.4 കോടി ഡോളറായെന്ന് റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാലയളവില്‍ കരുതല്‍ സ്വര്‍ണ ശേഖരം 2,093.3 കോടി ഡോളറില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയിലെ കരുതല്‍ ധന ശേഖരം കഴിഞ്ഞആഴ്ച 44 ലക്ഷം ഡോളര്‍ കുറഞ്ഞ് 166.6 കോടി ഡോളറിലെത്തി.

Top