സുഡാന്‍ ജനതയ്ക്ക് സഹായവുമായി യു.എ.ഇ

ദുബായ്;സുഡാനിലെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ക്ക് അടിയന്തര മെഡിക്കല്‍ സഹായമെത്തിച്ച് യു.എ.ഇ.സുഡാനിലെ ആരോഗ്യ അടിയന്തരസാഹചര്യങ്ങളും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന പ്രതിസന്ധിയും നേരിടാന്‍ ലോകാരോഗ്യ....

Top